for better life Headline Animator

Monday, 1 July 2013

Dzikir Sederhana Setelah Sholat

Semoga Postingan ini bermanfaat dan mohon koreksi jika terdapat kesalahan.

 Astaghfirullaahal ‘adzhiim (3x)

Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung

Alladzi laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi (1x)

yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dzat yang Maha Hidup dan

terus Hidup, dan kami mohon ampun kepadaMu ya Allah

 Laa Ilaaha Illallah wahdahu laasyariikalah lahulmulku walahulhamdu yuhyii wayumiitu wahuwa alaa kulli syaiin qadiir (10x)
Tidak ada Tuhan selain Allah, dzat yang Maha Esa, tidak ada sekutu untukNya (tidak ada yang menyamai), dzat yang mempunyai kerajaan dan semua pujian. Dzat yang menghidupkan dan mematikan, dan berkuasa atas segala sesuatu

Laa khaula walaa quw wata illaa billa hil ‘aliy yil ‘adzhiim (1x)

Tiada daya dan kekuatan, Melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Agung

Allahumma ajjirna minannar (7x)

Ya Allah lindungilah kami dari api neraka

Allahumma antassalam waminkassalam wa ilaika ya’udussalam fahayyina rabbanaa bissalam, wa adkhilna jannata daarassalaam, tabarakta rabbana wa ta aalaita yaa dzaljalaali wal ikram. (1x)

Ya Allah Engkaulah As-Salam (keselamatan, keberkahan, kemulian, ketenangan) dan keselamatan dari-Mu dan keselamatan kembali padaMu, berilah keselamatan dalam hidup kami, Dan masukkan kami ke dalam surga Darussalam, Maha Suci Engkau ya Rabb yang Maha Luhur, yang Maha agung dan Maha Mulia

Allahumma laa mania, limaa a’thaita, wa laa mu’thia limaa mana’ta, walaa ra adha limma qadlaita, walla yanfa’u dzal jaddi minkal jadduu. (1x)

Tidak ada Tuhan selain dari Allah, sendirinya tidak ada sekutu baginya,kepunyaannya semua kekuasaan dan semua pujian dan berkuasa atastiap-tiap sesuatu.  Ya Allah! Tidak ada yang dapat menghalangipemberianmu, dan tidak ada yang dapat memberi kalau Kamu menghalanginya.tidak dapat memberi manfa’at orang yang mempunyai kebesarannya itu

 Allahumma ainnaa ‘alaa dzikrika, wa syukrika, wa husni ‘ibadatik. (1x)

Ya Allah! Tolonglah aku supaya selalu mengingat Engkau dan bersyukurkepada Engkau serta membaikkan ibadatku kepada Engkau.

Lanjut Dengan Dzikir:

    Ilahana ya rabbana anta maulana                    : Subhanallah (33x)
    Subhanallah wabihamdihi da iman abadan       :  Alhamdulillah (33x)
    Alhamdu lillahirabbil ‘alamin ‘ala kulli halin  :  Allahu Akbar (33x)